„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

Projektas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“

Šilutės rajono savivaldybė patenka į tikslinių teritorijų sąrašą, t.y. priklauso savivaldybėms, kuriose standartizuotas mirtingumo dėl galvos smegenų kraujotakos ligų (0–64 m.) rodiklis 2007–2011 m. laikotarpiu Lietuvos vidurkį vidutiniškai viršijo daugiau kaip 20 proc. . Kaip ir kitose kaimiškose šalies savivaldybėse didelę aptarnaujamų gyventojų dalį sudaro vyresnio amžiaus gyventojai. Be to, nemaža dalis gyventojų gyvena kaimiškose vietovėse, todėl jie susiduria su atvykimo į gydymo įstaigas problema.
Norint pagerinti pirminės sveikatos priežiūros prieinamumą, būtina skatinti paslaugų teikimą arčiau pacientų gyvenamosios vietos, sudaryti galimybes neįgalius, vyresnio amžiaus pacientus lankyti ir jiems reikalingas paslaugas teikti namuose, atnaujinti šeimos gydytojo normoje numatytą privalomą diagnostinę įrangą bei efektyviau išnaudoti modernių IT ir ryšio technologijų teikiamus privalumus sveikatos priežiūroje – pvz., telemedicinos paslaugas perduodant ir gaunat laboratorinių tyrimų rezultatus, perduodant EKG tyrimų rezultatus specialistų vertinimui į kompetencijos centrus, e.sveikatos paslaugų teikimą gyventojams išrašant receptus vaistams, išduodant pažymas ir t.t. Šios priemonės ne tik pagerintų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir mažintų sveikatos netolygumus, bet ir užtikrintų ankstyvą ligų diagnostiką bei jų profilaktiką, ir taip prisidėtų prie sergamumo bei mirtingumo mažinimo.
Siekiant pagerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą Šilutės rajono gyventojams, įgyvendinamas projektas „UAB Medicinos centras „Puriena“ veiklos efektyvumo didinimas Šilutės rajono savivaldybėje“.
Projektą vykdo UAB Medicinos centras “Puriena” – didžiausia pirminės sveikatos priežiūros įstaiga Šilutės rajone, aptarnaujanti daugiau kaip 11,3 tūkst. gyventojų Šilutėje ir 5 filialuose – Žemaičių Naumiestyje, Juknaičiuose, Katyčiuose, Usėnuose ir Saugose.
Projektas skirtas mažinti sergamumą ir pirmalaikį mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos ligų, pagerinti sveikatos priežiūros prieinamumą neįgaliesiems, užtikrinti vaikų burnos ir dantų sveikatos stiprinimą, ligų profilaktiką bei efektyvų gydymą.
Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotos patalpos jas pritaikant pacientų su negalia poreikiams, suremontuotos odontologinio kabineto patalpos, įsigyta odontologinė įranga, laboratoriniai analizatoriai, EKG, procedūrinio kabineto baldai, kompiuterizuotos 8 darbo vietos.
Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.
Projektas finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.