Gydytojų vizitai į namus ligos atveju

Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas paciento namuose teikia šeimos gydytojas.

 

Šeimos, vaikų ligų, vidaus ligų gydytojai atlieka neplaninius vizitus į paciento namus pagal šias indikacijas:

 

• sergantys vaikai iki 1 metų amžiaus (į iškvietimus vyksta šeimos gydytojas);

 

• pacientai, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5ºC temperatūra ir kai neveikia temperatūrą mažinantys vaistai;

 

• pacientai, kuriems ūmiai (per 24 val.) sutriko judėjimo funkcija (pacientas negali savarankiškai judėti, išskyrus traumas);

 

• pacientai, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų.

 

Nesant nurodytų indikacijų, pacientas į įstaigą turi atvykti pats. Pacientui nesutinkant atvykti į polikliniką, gydantis gydytojas aptaria paciento sveikatos būklę su juo telefonu ir nusprendžia, ar galės suteikti pagalbą namuose, arba rekomenduoja atvykti į įstaigą, jei nemato galimybių suteikti kokybišką paslaugą paciento namuose.

 

Gydytojų iškvietimai į paciento namus skubos tvarka neatliekami. Gydytojai į iškvietimus į namus vyksta darbo metu, pasibaigus pacientų priėmimo laikui. Prireikus skubios, neatidėliotinos medicinos pagalbos, pacientas privalo kviestis greitąją medicinos pagalbą – 112, 033 (visi tinklai).

 

Gydytojų iškvietimai į namus registruojami įstaigos darbo metu (pirmadieniais–penktadieniais) nuo 7.00 iki 11.00 val., pacientams paskambinus į registratūrą telefonu (8 441) 61561.

 

Planine tvarka gydytojai vyksta į pacientų namus:

 

• pas negalią turinčius pacientus, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) nustatytas mažiau kaip 20 procentų darbingumo lygis arba nustatyti dideli specialieji poreikiai (nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros poreikis);

 

• pas vaikus, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;• pas naujagimius, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka.

 

Planinių paciento lankymų namuose datą ir laiką gydantis gydytojas nustato pats.

Play Video

Nelaukite eilės specialisto konsultacijai

Mūsų šeimos gydytojai